βιομηχανία Ευρώπη γενόσημων ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ Πώς κατοχυρώνεται η ασφάλεια των γενόσημων φαρμάκων στην Ελλάδα;

βιομηχανία Ευρώπη γενόσημων ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ Πώς κατοχυρώνεται η ασφάλεια των γενόσημων φαρμάκων στην Ελλάδα;

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ Όλα δικηγοροι βολος όσα πρέπει να ξέρετε για τα αντίγραφα φάρμακα δικηγοροι βολοσ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ που «εισέβαλαν» στη ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΒΟΛΟΥ ζωή των Ελλήνων δικηγοροι διαζυγιων βολος ασφαλισμένων…”

Πώς κατοχυρώνεται η ασφάλεια των γενόσημων φαρμάκων στην Ελλάδα; ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τα αντίγραφα φάρμακα που «εισέβαλαν» στη ζωή των Ελλήνων ασφαλισμένων

Πέντε απαντήσεις σε ισάριθμες ερωτήσεις για τα γενόσημα δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημόσιας υγείας, προκειμένου να αποσαφηνίσει το θέμα της Ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των γενόσημων φαρμάκων.

 

Τι είναι τα γενόσημα φάρμακα (ή αντίγραφα) πως και που παράγονται;

Τα γενόσημα είναι φαρμακευτικά σκευάσματα που παράγονται μετά τη λήξη της «πατέντας» των πρωτοτύπων φαρμάκων (περίπου μία δεκαετία μετά την πρώτη κυκλοφορία των αντίστοιχων πρωτοτύπων).

Περιέχουν την ίδια δραστική, φαρμακευτική ουσία και έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα με τα πρωτότυπα φάρμακα.

Συνήθως, οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες που παράγουν πρωτότυπα φάρμακα, παράγουν και γενόσημα. Στη χώρα μας παράγονται και εξάγονται πολλά γενόσημα φάρμακα από την ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους και ανταγωνιστικούς κλάδους της Βιομηχανίας μας.

Είναι σύνηθες, ότι μετά τη λήξη της πατέντας, παράγονται περισσότερα από ένα γενόσημα φάρμακα από διαφορετικές φαρμακοβιομηχανίες, τα οποία αντιστοιχούν στην ίδια δραστική ουσία και έχουν την ίδια φαρμακολογική ή κλινική δράση.

 

Πώς κατοχυρώνεται η Ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα των γενόσημων φαρμάκων στη χώρα μας;

α) Στη χώρα μας κυκλοφορούν τα ίδια γενόσημα που χρησιμοποιούνται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, μετά από ένα αυστηρό σύστημα εγκρίσεων και ελέγχων, από τις ευρωπαϊκές αρχές ή/και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ).

β) Όλα τα φάρμακα, πρωτότυπα ή γενόσημα μπορούν να παρουσιάσουν παρενέργειες, σε ένα αριθμό ατόμων, που υποχρεωτικά αναφέρονται στις ενδείξεις τους και επισημαίνονται από τις υποδείξεις του θεράποντος ιατρού.

γ) Δεν έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα Ασφάλειας από τα γενόσημα, μέσω του εθνικού συστήματος φαρμακοεπαγρύπνισης στη χώρα μας.

δ) Ο ΕΟΦ, όπως και όλοι οι άλλοι Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Φαρμάκων, πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς και καθολικούς ελέγχους στην αλυσίδα παρ αγωγής και διάθεσης των φαρμάκων (από τις μονάδες παρ αγωγής έως τα φαρμακεία), στη βάση των ευρωπαϊκών απαιτήσεων και προτύπων.

 

Γιατί είναι φθηνότερα τα γενόσημα φάρμακα σε σχέση με τα πρωτότυπα;

Τα πρωτότυπα φάρμακα έχουν υψηλότερες τιμές από τα γενόσημα, διότι στο κόστος παρ αγωγής τους περιλαμβάνονται υψηλές δαπάνες από επενδύσεις στην έρευνα, στην τεχνολογία και στις κλινικές μελέτες, που απαιτούνται πριν από τη χρήση μιας νέας δραστικής ουσίας ή των δια φόρων φαρμακοτεχνικών μορφών της.

Γι’ αυτούς τους λόγους, άλλωστε, υφίσταται και το δεκαετές καθεστώς «προστασίας» για τα πρωτότυπα φάρμακα.

Τα γενόσημα φάρμακα, αντιθέτως, έχουν μικρότερο κόστος παρ αγωγής, διότι βασίζονται σε ήδη δοκιμασμένη τεχνολογία. Δεν έχει, επομένως, καμία λογική ή πραγματική βάση ή «παραφιλολογία» περί παρ αγωγής των γενοσήμων φαρμάκων σε τρίτες χώρες (Ινδία, Κίνα).

Είναι όμως, γεγονός, ότι τρίτες, εκτός ευρώπης χώρες παράγουν και εξάγουν στην ευρώπη, δραστικές ουσίες, στη βάση όμως των αυστηρών προδιαγραφών και ελέγχων που θέτουν οι ευρωπαϊκές αρχές.

 

Γιατί το υπουργείο υγείας προωθεί την αύξηση της κατανάλωσης γενοσήμων φαρμάκων;

Η χώρα μας βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ όλων των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, σε ότι αφορά τη χρήση γενοσήμων φαρμάκων. Το ποσοστό χρήσης γενοσήμων ανέρχεται στο 20% περίπου του συνολικού όγκου και φαρμακευτικής δαπάνης, όταν άλλες χώρες με ισχυρές οικονομίες, αγγίζουν το 60% ή και περισσότερο από 60%.

Η αύξηση της κατανάλωσης γενοσήμων φαρμάκων, όταν αυτό είναι εφικτό και ιατρικά επιτρεπτό, μπορεί να μειώσει τη φαρμακευτική δαπάνη και να συμβάλλει στη δικαιότερη κατανομή της, δηλαδή στην άμβλυνση των ανισοτήτων πρόσβασης των ασθενών στις διαφορετικές θεραπείες, ειδικά στην παρούσα περίοδο κρίσης και αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών.

Επιπλέον, όμως, η αύξηση της κατανάλωσης των γενοσήμων ευνοεί την ελληνική παραγωγή και φαρμακοβιομηχανία.

 

Μπορούν σε όλες τις περιπτώσεις τα πρωτότυπα φάρμακα να αντικατασταθούν από γενόσημα;

Όχι, διότι δεν υπάρχουν αντίγραφα ή γενόσημα για όλα τα πρωτότυπα φάρμακα. Είναι όμως αδιαμφισβήτητο το γεγονός, ότι η χρήση περισσότερων γενοσήμων στη χώρα μας, είναι και εφικτή και αναγκαία.

Η αύξηση της χρήσης γενοσήμων φαρμάκων, ώστε να προσεγγίσουμε την μέση ευρωπαϊκή ποσοστιαία αναλογία, είναι καταρχήν εφικτή, διότι ο ελληνικός πληθυσμός δεν παρουσιάζει πολύ διαφορετικό νοσολογικό προφίλ από τους άλλους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς.

Δεν συντρέχει, επομένως, κανένας λόγος εμμονής, από την πλευρά του ιατρικού σώματος, σε ακριβά, πρωτότυπα σκευάσματα, αντί των φθηνότερων και εξίσου αποτελεσματικών γενοσήμων.

Κατά δεύτερο λόγο, η αύξηση της κατανάλωσης γενοσήμων, είναι αναγκαία διότι συμβάλλει στην δικαιότερη κατανομή της φαρμακευτικής δαπάνης, εφόσον βελτιώνει την πρόσβαση των ασθενών που έχουν ανάγκη σε πολύ δαπανηρές και εξειδικευμένες θεραπείες.

Στις περιπτώσεις, όμως, που ένας ασθενής με χρόνιο πρόβλημα, είναι «ρυθμισμένος» με ένα συγκεκριμένο σκεύασμα, τόσο στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης όσο και στην εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών των θεραπευτικών πρωτοκόλλων έχει προβλεφθεί η δυνατότητα παραμονής του στο ίδιο θεραπευτικό σχήμα.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ Oλα όσα γνωρίζουμε ήδη για το νέο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone

Στις 8 το βράδυ η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας

Σε λίγες ώρες στις 8 το βράδυ για την Ελλάδα– η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας.

Μαζί με τα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και 5C, όπως εικάζεται ότι θα ονομαστεί το «φτηνό» μοντέλο, θα παρουσιαστεί και η αναβαθμισμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τις φορητές συσκευές της Apple, το iOS 7, αλλά και κάποια ανανεωμένα iPods.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο τεχνολογικό blog <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhoneinCanada φαίνεται το κουτί συσκευασίας του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone, όπου διακρίνεται ένας μεταλλικός δακτύλιος – κάτι σαν μικροσκοπική κάμερα – μέσα στο κλασικό κεντρικό πλήκτρο. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ότι φέρνει την ενσωμάτωση βιομετρικού αισθητήρα, μέσω του οποίου θα αναγνωρίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα του χρήστη και έτσι θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό το κλείδωμα της συσκευής.

Ο γνωστός πια «πονοκέφαλος», για την πάντα μυστικοπαθή εταιρεία από το Κουπερτίνο, Αυστραλός Sonny Dickson, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με όλο το υποσύστημα του επανασχεδιασμένου κεντρικού πλήκτρου, στην οποία διακρίνεται καλύτερα η θεωρούμενη από τους περισσότερους μικροκάμερα, σημειώνοντας πάντως ότι αυτή και μόνο η αλλαγή δεν επιβεβαιώνει ότι την ύπαρξη του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο macrumors.com, υποτίθεται ότι εικονίζεται η πίσω πλευρά ενός πρότυπου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και φαίνεται η αλλαγή στο φλας, το οποίο πλέον θα είναι διπλό LED. Φήμες θέλουν σημαντικά βελτιωμένο και τον φωτογραφικό αισθητήρα του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια αναφορά, ίσως η Apple έχει χρησιμοποιήσει τον 13άρι αισθητήρα της Sony για την αναβαθμισμένη κάμερα του 5S.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/Q3rwLUhGqq4?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

Σίγουρα ταχύτερος θα είναι ο επεξεργαστής του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. H ανανεωμένη

εκδοχή της best seller συσκευής της Apple θα ενσωματώνει το τσιπ A7, με 1

Gb RAM και θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις των 16, 32 και 64 Gb. Η οθόνη

είναι μάλλον βέβαιο ότι θα παραμείνει στις 4 ίντσες, παρά το γεγονός

ότι σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Apple

πιεζόμενη από τον ανταγωνισμό – δοκιμάζει πρωτότυπα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhones με οθόνη 6

ιντσών. Πιθανότατα, πάντως, μεγαλύτερης χωρητικότητας θα είναι η

μπαταρία του νέου μοντέλου, σε μια προσπάθεια της Apple να απαντήσει σε

ένα από τα συχνότερα αιτήματα των πελατών της.

Εκτος από τις γνωστές επιλογές σε λευκό και μαύρο, το <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S εικάζεται ότι θα είναι πλέον διαθέσιμο και σε χρυσό-σαμπανιζέ.

Οσον

αφορά δε στο φτηνότερο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5C, αυτό λέγεται ότι θα έχει πλαστικό

κέλυφος, σε διάφορα χρώματα, όπως και τα νέα iPods. Ισως να ενσωματώνει

τον επεξεργαστή του 5 (Α6), να έχει κάμερα με αισθητήρα 8 Megapixel και

να είναι διαθέσιμο και σε έκδοση χωρητικότητας 8 Gb. Υπολογίζεται ότι το

«φτηνό» <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone θα κοστίζει κάπου ανάμεσα στα 400 και 500 δολάρια.

Τέλος,

το επίσης ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα για τις φορητές συσκευές της

Apple, το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο πρόσφατο συνέδριο

προγραμματιστών της εταιρείας, θα φέρει διάφορες ουσιαστικές και

σχεδιαστικές βελτιώσεις, θυμίζοντας περισσότερα – σύμφωνα με κάποιες

κακές γλώσσες – το ανταγωνιστικό Android της Google.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/C-_ImY_Bcwg?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ Σοκ στην Κρήτη: Η μία αυτοκτονία μετά την άλλη

Ηράκλειο: 27χρονος κρεμάστηκε με τη ζώνη του – Χανιά: 61χρονος αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

Νεκρός βρέθηκε ένας 27χρονος από τη Λιθουανία, σε διαμέρισμα στην περιοχή της Αμμουδάρας, περίπου στις 00.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Ο νέος άνδρας κρεμάστηκε μέσα στη ντουλάπα του με τη ζώνη του, ενώ είχε προηγηθεί καβγάς με την κοπέλα του.

Τις συνθήκες της αυτοχειρίας ερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: Cretalive.gr

Και δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες

Το πρώτο σοκ από την αυτοκτονία του νεαρού, διαδέχεται ένα δεύτερο σοκ, αφού όπως αποκαλύφθηκε άλλος ένας συμπολίτης μας έβαλε τέλος στη ζωή του στον Αποκόρωνα Χανίων.

Πρόκειται για έναν 61χρονο άντρα ο οποίος το πρωί εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε μια λίμνη αίματος στο σπίτι συγγενικού του προσώπου στο χωριό Αμυγδάλου Καλαμίτσι στον Αποκόρωνα Χανίων..

Ο αυτόχειρας, προκάλεσε το θάνατό του με καραμπίνα καταφέροντας το μοιραίο χτύπημα στο πάνω μέρος του σώματός του, και συγκεκριμένα στη μασχάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr, ο 61χρονος άφησε σημείωμα με το οποίο ζητά συγγνώμη από τους οικείους του και εξηγεί ότι δεν άντεχε άλλο τα οικονομικά του προβλήματα.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, αναφέρουν ότι ο άτυχος άντρας έπασχε από την επάρατο νόσο.

Στο σημείο σπεύδει Αστυνομική δύναμη ενώ η σορός του 61χρονου θα διακομισθεί στο νοσοκομείο Χανίων για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Πηγή: Flashnews.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ

source: http://www.protothema.gr/ugeia/article/333685/pos-katohuronetai-i-asfaleia-ton-genosimon-farmakon-sti-hora-mas/
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΒΟΛΟΣ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *