ΟΣΕ Παιδεία Πανεπιστημίου ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Επίθεση υπαλλήλων πανεπιστημίων προς το Υπουργείο Παιδείας

ΟΣΕ Παιδεία Πανεπιστημίου ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Επίθεση υπαλλήλων πανεπιστημίων προς το Υπουργείο Παιδείας

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Με ανακοινώσεις τους ο σύλλογος των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αθηνών και η Πρυτανεία Κρήτης εξαπολύουν μύδρους……

Επίθεση υπαλλήλων πανεπιστημίων προς το Υπουργείο Παιδείας ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Καταγγέλλουν το μοντέλο που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό των κενών και πλεονασμάτων

Με ανακοινώσεις τους ο σύλλογος των διοικητικών υπαλλήλων του πανεπιστημίου Αθηνών και η Πρυτανεία Κρήτης εξαπολύουν μύδρους εναντίον του μοντέλου που χρησιμοποίησε το υπουργείο Παιδείας ώστε να καθορίσει τα κενά και τα πλεονάσματα.

Στις ανακοινώσεις που παρατίθενται ο μεν σύλλογος διοικητικών διατείνεται ότι το υπουργείο με περίτεχνο τρόπο κατάφερε να μετατρέψει τα κενά σε πλεονάσματα, ενώ η Πρυτανεία πανεπιστημίου Κρήτης υποστηρίζει ότι η πλήρης έκθεση που απέσ ΤΕΙλε η διοίκηση στο υπουργείο δεν ελήφθη υπόψη αν και ήταν η μοναδική που δεν ήταν ελλιπής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω μοντέλο που εφάρμοσε το υπουργείο έχουν εντοπιστεί και δυο λάθη στον υπολογισμό πλεονασμάτων και κενών σε ΤΕΙ Πειραιά και στην ΑΣΠΑΙΤΕ όπως έχει δημοσιεύσει το newsbeast.

Ανακοίνωση συλλόγου διοικητικών υπαλλήλων ΕΚΠΑ

Με περίτεχνο τρόπο οι ειδικοί του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το έλλειμμα 600 διοικητικών υπαλλήλων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το μετέτρεψαν σε περίσσευμα 498 υπαλλήλων (ούτε καν 500) με τη χρήση διεθνών δεικτών με πρωτοποριακό τρόπο.

Για τους φοιτητές καθορίζουν δείκτη 1,5 διοικητικούς ανά 100 φοιτητές και 4,5 διοικητικούς ανά 100 φοιτητές για Πολυτεχνεία, Γεωπονικά, Αν.Σ.Κ.Τ. και ΑΣΠΕΤΕ ως εργαστηριακά και πάντα με μαγικό τρόπο εξαφανίζουν 187 εργαστήρια από 25 τμήματα του πανεπιστημίου Αθηνών. Π..χ. Όλα τα εργαστήρια της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, από τη Σχολή Θετικών Επιστημών εργαστήρια όπως Μετεωρολογίας-Πυρηνικής Φυσικής-Αστρονομίας-Βιοχημείας-Φαρμακευτικής Χημείας-Οργανικής και Ανόργανης Χημείας-Γενετικής Βιολογίας-Ζωολογίας-Βοτανικής-Σεισμολογίας-Ορυκτολογίας-Παλαιοντολογίας-Ηλεκτρονικών Υπολογιστών-Οπτικών Επικοινωνιών-Ραδιοηλεκτρονικής, κ.λπ. Από τα παιδαγωγικά: Λογοθεραπείας-Βιοφυσικό περιβάλλον-Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας-Κλασσικού Αθλητισμού- αρχαιολογίας, κ.λπ. κ.λπ. και έτσι μειώνουν το προσωπικό στο 1/3.

Επίσης για τα τμήματα υπολογίζουν 15 διοικητικούς ανά τμήμα και για τα εργαστηριακά τμήματα 30. Και εδώ εξαφανίζονται τα 25 εργαστηριακά τμήματα του ΕΚΠΑ. Ακόμα αναφέρουν οι διοικητικοί στην ανακοίνωσή τους «τέλος έρχεται και η αποθέωση με το δείκτη διοικητικοί ανά 100 μέλη διδακτικού προσωπικού. Διεθνώς οι διοικητικοί ανά 100 μέλη διδακτικού προσωπικού, είναι από 70 έως 110, και στην Ελλάδα ο μέσος όρος είναι 68 διοικητικο δικαιο δικηγοροι βολοςί για 100 μέλη διδακτικού προσωπικού.

Η ομάδα του υπουργείου Παιδείας, μετά από διεθνή έρευνα και βαθυστόχαστη μελέτη όρισε δείκτη 1 διοικητικός ανά 100 μέλη διδακτικού προσωπικού, δηλαδή κατά την επιτ ροπή, για το Πανεπιστήμιο Αθηνών, δεν χρειάζονται οι 1.300 υπάλληλοι, αλλά ούτε οι 800 ή οι 500 υπάλληλοι για την λειτουργία του ΕΚΠΑ, έχοντας, 2.000 μέλη ΔΕΠ, αλλά είναι αρκετοί οι 20 υπάλληλοι».

Ανακοίνωση Πρυτανείας πανεπιστημίου Κρήτης

Σε αντίθεση με όλα τα ΑΕΙ των οποίων η έκθεση χαρακτηρίζεται ως «ελλιπής», το Πανεπιστήμιο Κρήτης αναφέρεται ως το μόνο ίδρυμα που εκπόνησε «σχεδόν πλήρη» έκθεση αξιολόγησης και σχέδιο στελέχωσης για τις δομές και υπηρεσίες του. Παρά ταύτα στην εισήγηση δεν προκύπ ΤΕΙ η παραμικρή αιτιολόγηση που να αντικρούει τις υποβληθείσες εκθέσεις από το ίδρυμά μας, Πώς παρέχεται η νομική καθοδήγηση – Χρέωση όπως όριζε ο ν. 4172/2013 (άρθρο 90). Συνεπάγεται επομένως ότι η ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. αγνόησε παντελώς την «Αξιολόγηση των Δομών και Υπηρεσιών» και το «Νέο Οργανόγραμμα» μας, παραβιάζοντας σαφώς τον προαναφερόμενο νόμο εις βάρος του πανεπιστημίου Κρήτης.

Σε σχετικούς πίνακες αναφέρονται οι δείκτες και οι συντελεστές, δια των οποίων το Υ.ΠΑΙ.Θ. εισηγείται, ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέ ΤΕΙ «πλεονάζον προσωπικό» και ως εκ τούτου προχώρησε τη διαδικασία διαθεσιμότητας 49 υπαλλήλων του. Πέρα από το γεγονός ότι οι προσεγγίσεις της εισήγησης αντιβαίνουν τις παγκοσμίως αποδεκτές αρχές διοικητικής οργάνωσης των ΑΕΙ, είναι προφανές ότι η επιλογή των δεικτών και συντελεστών έγινε με αυθαίρετο και μονομερή τρόπο, ώστε να ικανοποιηθεί η προειλημμένη απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ. για διαθεσιμότητα συγκεκριμένου αριθμού διοικητικού προσωπικού (είναι ενδεικτική η πρωτοφανής και αυθαίρετη αναλογία 100 μέλη ΔΕΠ/1 Διοικητικό Υπάλληλο…).

Αναφέρεται ότι τα ΑΕΙ «οφείλουν να αξιοποιήσουν την παρεχόμενη τεχνογνωσία από το ΥΔΙΜΗΔ και το ΥΠΑΙΘ αλλά και την πρόσκληση 56 για την εκπόνηση Οδικού Χάρτη-Σχεδίου δράσης για την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δράσεων». Το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει από το Μάρτιο 2013 καταθέσει στο ΥΔΙΜΗΔ Οδικό Χάρτη για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του. Στο κείμενο του Οδικού Χάρτη βασίστηκε η έκθεση αξιολόγησης δομών και υπηρεσιών (62 σελίδες), το προ ΤΕΙνόμενο νέο οργανόγραμμα (39 σελίδες) και το σχέδιο στελέχωσης (71 σελίδες) που ο υπουργός θεωρεί πλήρη, δικηγοροι για διαζυγια άρα ολοκληρωμένα, και ταυτόχρονα φαίνεται να καλεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης να εκπονήσει τον οδικό χάρτη που έχει ήδη εκπονήσει. Η εισήγηση παρά την αναγνώριση της πληρότητας της υποβληθείσας έκθεσης του πανεπιστημίου Κρήτης ούτε λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματά της, αλλά ούτε αντιπροτείνει εναλλακτικό οργανόγραμμα και σχέδιο στελέχωσης. Η δημοσιοποίηση της εισήγησης του υπουργού επιβεβαίωσε την πεποίθηση όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, ότι η κυβέρνηση είχε εξαρχής ως μοναδικό στόχο τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένου αριθμού διοικητικών υπαλλήλων και όχι την αντικειμενική αξιολόγηση των διοικητικών υπηρεσιών και την αναδιοργάνωσή τους.

Τέλος, δικηγοροσ για κληρονομικα επιβεβαίωσε ως επιβεβλημένη και ορθή την επιλογή της συγκλήτου για αποστολή της μελέτης για την αξιολόγηση και το σχέδιο στελέχωσης των δομών και υπηρεσιών του Ιδρύματος. Και τούτο καθότι η «ομολογία» της εισήγησης για την πληρότητα της μελέτης την οποία –κατά νόμο- υποβάλαμε, αλλά και η αγνόησή της από την εισήγηση του Υ.ΠΑΙ.Θ., ενισχύει τα νομικά επιχειρήματά της προσφυγής που έχει καταθέσει το Πανεπιστήμιο Κρήτης -μαζί με τα υπόλοιπα 7 ΑΕΙ που εθίγησαν με τη διαθεσιμότητα του προσωπικού τους- στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Αντ. Σαμαράς: «Συγγνώμη, δήμαρχε, που έφτασα πριν από σένα!»

Αιφνιδιαστική εμφάνιση του Πρωθυπουργού στο δείπνο Μιχελάκη – δημάρχων σε ταβέρνα της Κηφισιάς

Σε ιδιαιτέρως φιλικό κλίμα δείπνησαν το βράδυ της Δευτέρας, δικηγοροι βολοσ στη γνωστή ταβέρνα της Κηφισιάς, «Τηλέμαχος», ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο υπουργός Εσωτερικών, Γιάννης Μιχελάκης και δήμαρχοι της Αττικής, που εκλέγονται στη Β’ Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός, αλλά και ο υπουργός Εσωτερικών, κληρονομικα δικηγοροι άκουσαν τις απόψεις των δημάρχων για το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση και προβλέπει τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής δημάρχων και δημοτικών συμβούλων στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014, ενώ ενημερώθηκαν και για τα θέματα που απασχολούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Η είδηση ωστόσο είναι ότι οι δήμαρχοι δεν είχαν ενημερωθεί για την παρουσία του Πρωθυπουργού, καθώς εκείνος εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά στην ταβέρνα στις 10 το βράδυ.

Κάποιοι από τους δημάρχους μάλιστα είχαν αποφασίσει να μην παραστούν, προφανώς επειδή θεώρησαν ότι η προγραμματισμένη συνάντησή τους με τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Γιάννη Μιχελάκη, θα ήταν υπόθεση ρουτίνας.

Ο πρωθυπουργός, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη και έδωσε κανονικά το «παρών», προκαλώντας… πανικό στους απόντες.

Αμέσως, σήμανε συναγερμός και όσοι απουσίαζαν σχεδόν… τσακίστηκαν για να ανέβουν στην Κηφισιά, δικηγοροι για κτηματολογιο με απόκλιση από μισή μέχρι μία ώρα, ανάλογα με την περιοχή που βρισκόταν ο καθένας.

Ο κ. Σαμαράς δεν άφησε να περάσει απαρατήρητη η απουσία τους και, απευθυνόμενος σε έναν εξ αυτών, του είπε: ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Ποια είναι τα οφέλη; «Συγγνώμη, δήμαρχε, που έφτασα πριν από σένα».

Τότε, δικηγορο ο κ. Μιχελάκης πήρε το λόγο και, απευθυνόμενος προς τους παρευρισκόμενους, πρόσθεσε χαριτολογώντας: δικηγοροσ ακινητων βολος «Αν ταξιδέψεις με τον πρωθυπουργό, για να τον προλάβεις, πρέπει να φύγεις με την προηγούμενη πτήση!».

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ Oλα όσα γνωρίζουμε ήδη για το νέο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone

Στις 8 το βράδυ η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας

Σε λίγες ώρες στις 8 το βράδυ για την Ελλάδα– η Apple παρουσιάζει το νέο της <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone και πιθανότατα για πρώτη φορά μια φθηνότερη έκδοσή του, η οποία όπως όλα δείχνουν προορίζεται αρχικά για την τεράστια αγορά της Κίνας.

Μαζί με τα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και 5C, όπως εικάζεται ότι θα ονομαστεί το «φτηνό» μοντέλο, θα παρουσιαστεί και η αναβαθμισμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τις φορητές συσκευές της Apple, το iOS 7, αλλά και κάποια ανανεωμένα iPods.

Σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο τεχνολογικό blog <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhoneinCanada φαίνεται το κουτί συσκευασίας του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone, όπου διακρίνεται ένας μεταλλικός δακτύλιος – κάτι σαν μικροσκοπική κάμερα – μέσα στο κλασικό κεντρικό πλήκτρο. Η αλλαγή αυτή θεωρείται ότι φέρνει την ενσωμάτωση βιομετρικού αισθητήρα, μέσω του οποίου θα αναγνωρίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα του χρήστη και έτσι θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό το κλείδωμα της συσκευής.

Ο γνωστός πια «πονοκέφαλος», για την πάντα μυστικοπαθή εταιρεία από το Κουπερτίνο, Αυστραλός Sonny Dickson, δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία με όλο το υποσύστημα του επανασχεδιασμένου κεντρικού πλήκτρου, στην οποία διακρίνεται καλύτερα η θεωρούμενη από τους περισσότερους μικροκάμερα, σημειώνοντας πάντως ότι αυτή και μόνο η αλλαγή δεν επιβεβαιώνει ότι την ύπαρξη του αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Σε άλλη φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο macrumors.com, υποτίθεται ότι εικονίζεται η πίσω πλευρά ενός πρότυπου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S και φαίνεται η αλλαγή στο φλας, το οποίο πλέον θα είναι διπλό LED. Φήμες θέλουν σημαντικά βελτιωμένο και τον φωτογραφικό αισθητήρα του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. Σύμφωνα μάλιστα με κάποια αναφορά, ίσως η Apple έχει χρησιμοποιήσει τον 13άρι αισθητήρα της Sony για την αναβαθμισμένη κάμερα του 5S.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/Q3rwLUhGqq4?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

Σίγουρα ταχύτερος θα είναι ο επεξεργαστής του νέου <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone. H ανανεωμένη

εκδοχή της best seller συσκευής της Apple θα ενσωματώνει το τσιπ A7, με 1

Gb RAM και θα είναι διαθέσιμη σε εκδόσεις των 16, 32 και 64 Gb. Η οθόνη

είναι μάλλον βέβαιο ότι θα παραμείνει στις 4 ίντσες, παρά το γεγονός

ότι σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της Wall Street Journal, η Apple

πιεζόμενη από τον ανταγωνισμό – δοκιμάζει πρωτότυπα <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhones με οθόνη 6

ιντσών. Πιθανότατα, πάντως, μεγαλύτερης χωρητικότητας θα είναι η

μπαταρία του νέου μοντέλου, σε μια προσπάθεια της Apple να απαντήσει σε

ένα από τα συχνότερα αιτήματα των πελατών της.

Εκτος από τις γνωστές επιλογές σε λευκό και μαύρο, το <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5S εικάζεται ότι θα είναι πλέον διαθέσιμο και σε χρυσό-σαμπανιζέ.

Οσον

αφορά δε στο φτηνότερο <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone 5C, αυτό λέγεται ότι θα έχει πλαστικό

κέλυφος, σε διάφορα χρώματα, όπως και τα νέα iPods. Ισως να ενσωματώνει

τον επεξεργαστή του 5 (Α6), να έχει κάμερα με αισθητήρα 8 Megapixel και

να είναι διαθέσιμο και σε έκδοση χωρητικότητας 8 Gb. Υπολογίζεται ότι το

«φτηνό» <a href="http://www. Apple.com/gr/iphone/”>iPhone θα κοστίζει κάπου ανάμεσα στα 400 και 500 δολάρια.

Τέλος,

το επίσης ανανεωμένο λειτουργικό σύστημα για τις φορητές συσκευές της

Apple, το οποίο είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά στο πρόσφατο συνέδριο

προγραμματιστών της εταιρείας, θα φέρει διάφορες ουσιαστικές και

σχεδιαστικές βελτιώσεις, θυμίζοντας περισσότερα – σύμφωνα με κάποιες

κακές γλώσσες – το ανταγωνιστικό Android της Google.

<iframe src="//www. YouTube.com/embed/C-_ImY_Bcwg?rel=0″ allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ width=”420″>

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

source: http://www.newsbeast.gr/greece/ekpaideusi/arthro/601403/epithesi-upallilon-panepistimion-pros-to-upourgeio-paideias/
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *